Aktualności

 

 

LUSTRACJA

W dniach od 23.08 - 21.10.2020 roku została przeprowadzona lustracja pełna naszej działalności za lata 2018 i 2019. Nie  wydano wniosków pokontrolnych. Protokół z lustracji wraz z listem polustracyjnym są dostępne dla członków spółdzielni na naszej stronie...