Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BISKUPIN” informuje wszystkich członków Spółdzielni oraz osoby, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni o możliwości korzystania z tzw. konta lokatora za pośrednictwem internetu. Osoby zainteresowane wglądem do swojej kartoteki finansowej proszone są o kontakt ze Spółdzielnią pok.5 (wraz z dowodem tożsamości)w celu dopełnienia formalności związanych z udostępnieniem i korzystaniem z kartoteki czynszowej.